• دکتر فرشته اسفندیاری

  متخصص مغز و اعصاب در تهران

 • کلینیک تخصصی سردرد

  متخصص مغز و اعصاب داپلر عروق مغز از آلمان

 • متخصص مغز و اعصاب

  عضو انجمن ام اس عضو انجمن سردرد

 • درمان میگرن و آلزایمر

  متخصص مغز و اعصاب

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری