پارکینسون بیماری پیشرونده سیستم عصبی است که حرکت و تعادل را تحت تاثیر قرار می دهد و اکثر مواقع با لرزش ملایم و خفیف در یک دست شروع می شود.

 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری