تشخیص پارکینسون

تشخیص بیماری پارکینسون عموما بالینی است و با توجه به شرح حال و معاینه دقیق نورولوژیک توسط متخصص مغز و اعصاب انجام می شود.تصویر برداری مغزی مثل  MRI(ام آر آی) بیشتر برای اطمینان از نبودن سایر بیماریها انجام ...

 

پارکینسون بیماری پیشرونده سیستم عصبی است که حرکت و تعادل را تحت تاثیر قرار می دهد و اکثر مواقع با لرزش ملایم و خفیف در یک دست شروع می شود.

 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری